kontakt

Ing.arch. Vanda Holeščáková

0903 256 070
vholescakova@gmail.com

Kancelária

Novoveská 3
841 07 Bratislava
Slovenská republika

Firemné údaje

BLOK, s. r. o.

Marcheggská 70
900 31 Stupava
Slovenská republika

IČO: 47446978
DIČ: 2023959861
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Bankové spojenie: 2926915094/1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 94052/B