súbor objektov vo Vajnoroch

súbor objektov vo Vajnoroch

2018

štúdia, PD pre stavebné povolenie

autor Vanda Holeščáková

Tri objekty pre administratívu a bývanie sú riešené v zadnej časti pamiatkovej zóny vo Vajnoroch. Pozemky na výstavbu v zóne sú pokračovaním parciel historickej zástavby na Roľníckej ulici. Na mieste súboru objektov boli v minulosti záhrady, objekty sú novotvarmi, vznikajú na novovytvorenej ulici pri kultúrnom dome (Ochotnícka ulica). Objekty sú obmedzené výmerou parciel a svetelnými pomermi. Pri návrhu boli rešpektované aj obmedzenia vyplývajúce z umiestnenia v pamiatkovej zóne.

Späť na projekty