objekt v pamiatkovej zóne Vajnory

objekt v pamiatkovej zóne Vajnory

2018

štúdia, PD pre stavebné povolenie

autor Vanda Holeščáková

Objekt pre administratívu a bývanie je riešený v zadnej časti pamiatkovej zóny vo Vajnoroch. Pozemky na výstavbu v zóne sú pokračovaním parciel historickej zástavby na Roľníckej ulici. Na mieste objektu boli v minulosti záhrady a objekt je novotvarom, ktorý vzniká na novovytvorenej ulici pri kultúrnom dome (Ochotnícka ulica). Objekt je obmedzený minimálnou výmerou parcely a svetelnými pomermi. Pri návrhu boli rešpektované aj obmedzenia vyplývajúce z umiestnenia v pamiatkovej zóne.

 

Späť na projekty