obnova národnej kultúrnej pamiatky- Park v Šarišských Bohdanovciach

obnova národnej kultúrnej pamiatky- Park v Šarišských Bohdanovciach

PROJEKT OBNOVY NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY- PARK V ŠARIŠSKÝCH BOHDANOVCIACH JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2022

realizácia

2021

inventarizácia, arboristické hodnotenie, výskum, architektonicko- urbanistická štúdia, PD- obnova porastovej štruktúry, chodníkov a spevnených plôch, architektúry

metodika pamiatkovej obnovy Ing. Adriana Pavlíková KPÚ Prešov

arboristické hodnotenie Ing. Martin Kolník

autori návrhu

architektonicko-urbanistická štúdia, PD architektonicko- stavebná časť

BLOK s.r.o. Ing.arch. Vanda Holeščáková

architektonicko-historický, archívny výskum, PD obnova porastovej štruktúry- sadové úpravy

Ing. Katarína Mohlerová

PD obnova chodníkov a spevnených plôch

DAQE Slovakia s.r.o.

 

 

Späť na projekty