pasívny rodinný dom Stupava

pasívny rodinný dom Stupava

ocenený ako Stavba roka 2012

 

2011

realizácia, interiér

autor Vanda Holeščáková

 

V súčasnosti navrhnúť a postaviť pasívny dom nie je žiaden problém. Ja som si pri stavbe toho nášho vyskúšala niekoľko hľadísk. Bola som v pozícii architekta a investora, strážila som rozpočet, robila stavebný manažment a stavebný dozor. A vo všetkých týchto aspektoch som sa snažila hľadať a udržať rovnováhu.

Náš pozemok má ideálnu S-J orientáciu, tá S je atraktívnejšia so vzrastlou zeleňou. Predná časť pozemku orientovaná na J je rovinatá, zadná sa zvažuje na S smerom k potoku. Stavbu som postavila na hranu medzi rovinou a svahom. Výzvou pre mňa ako architekta bola snaha postaviť pasívny dom, ktorý by mal zároveň architektonickú hodnotu. „Tepelnú obálku“ som riešila ako kubus s pultovou strechou. Spestrením jednoduchej hmoty je prístavba skladu, prekrytie parkovania a vstupu. Táto prístavba je „vhryznutá“ do kubusu. Hľadala som rovnováhu a kontrast zároveň pri použití materiálov, na ktorých som chcela priznať ich podstatu. A to tak, aby boli ekologické a stavba nepôsobila naturálne. Pri konštrukcii som zohľadnila pozitívnu ekologickú bilanciu. Materiálom použitým na fasáde a streche som z dôvodu pomerne jednoduchej hmoty dopriala pestrosť.

Mienila som navrhnúť dom, kde sa bude prelínať idea exteriéru s interiérom. V krátkom čase som potrebovala zrealizovať kvalitnú stavbu s precíznym prevedením detailov. Voľba padla na drevostavbu a overenú firmu zaoberajúcu sa výstavou pasívnych domov. Podarilo sa?

Drevostavba roka

 

Späť na projekty