prístavba k RD Stupava

prístavba k RD Stupava

2018

štúdia, PD pre stavebné povolenie

autor Vanda Holeščáková

Riešený pozemok je situovaný v Stupave v zástavbe s rodinnými domami. Z architektonického hľadiska ide o prístavbu jednopodlažnej stavby s dvojpodlažným priestorom spojovacieho schodiska medzi existujúcim rodinným domom a prístavbou. Prístavba k rodinnému domu má obdĺžnikový pôdorys, hmotovo je riešená ako jednoduchý kváder s plochou strechou, priestor schodiska má šikmú strechu kopírujúcu strechu existujúceho rodinného domu. Z dispozičného hľadiska tvorí prístavba k rodinnému domu dennú časť (obývačka, jedáleň, kuchyňa, hosťovská izba, hygiena) a s nočnou časťou v podkroví existujúceho rodinného domu je prepojená novonavrhnutým schodiskom.

 

 

 

Späť na projekty